Počet položek: 0 0 Kč

Jak nakupovat

OBJEDNÁVKY A  DOSTUPNOST

Objednávky z našeho skladu v Jeseníku jsou expedovány obratem pokud je psáno SKLADEM.

Informaci o produktů jestli je skladem najdete v detailu produktu.

PŘEPRAVA DOPRAVA

 K přepravě využíváme

Česká pošta do 31kg cena cca 155kč+35kč dobírka standartní balík

Česká pošta od 32kg-50kgcca 350kč-450kč+35kč dobírka nadrozměrný balík

 DHL parcel větší těžší paletová přeprava nad 50kg cca 850-950kč

TECHNICKÉ DOTAZY:

Telefon: +420 604 855 405
Email: pkanalik@vyfuky1.cz

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy pravidla pro vracení zboží a peněz

Pokud zboží nevyhovuje zboží nám můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit a my vám vrátíme peníze. Zboží nám pošlete zpět pokud možno v neporušených původních obalech a pečlivě ho zabalte přidejte svůj e-mail číslo objednávky, telefon, číslo učtu. Číslo objednávky je na dokladech označováno jako variabilní symbol. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě hrazeny námi Po doručení vráceného zboží k nám na sklad Vám co nejrychleji vrátíme peníze zpět na váš účet  max 3-4dny  .Na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů nevzniká právo v případě zakoupení zboží v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (IČO).

Adresa kam zboží poslat v případě vratky a reklamace

ONETAGRED.CZ s.r.o.

BEZRUČOVA 192

JESENÍK 79001

Tel 604 855 405

Záruční lhůta

Na všechno zboží je zákonná záruka pro fyzické osoby (nepodnikatele) 24 měsíců. Záruka na zboží pro právnické osoby je 12 měsíců

 

 

Zpracování osobních údajů a obchodní podmínky

V souvislosti se změnou právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a nabytím účinnosti obecného nařízení na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 dochází od 25.5.2018 k aktualizaci smluvní dokumentace našeho e-shopu. Stisknutím tlačítka „SOUHLASÍM“ níže potvrzujete, že jste byli s těmito změnami řádně seznámeni:
Beru na vědomí nové znění Obchodních podmínek a Zásad zpracování osobních údajů společnosti Onetagred.cz sro., IČO: 17409497

 


Tento souhlas poskytuji dobrovolně a mohu jej kdykoli odvolat kliknutím na odkaz Odhlásit v obchodním sdělení nebo v nastavení e-shopu (můj účet – nastavení e-shopu)

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Automobil1com s.r.o. IČ 24290050, DIČ: CZ24290050 

2. Kontaktní údaje správce jsou Onetagred.cz s.r.o.

Adresa: Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 

Email: pkanalik@vyfuky1.cz

Telefon: +420 604855405

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace